Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

    Račková, Kateřina
    Cílem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. v letech 2011 – 2015. Teoretická část této práce je zaměřena na vysvětlení důležitých pojmů a metod. Praktická část je ...
  • Průběh zakázky v podniku 

    Račková, Kateřina
    V této diplomové práci bude řešena problematika, která může nastat v průběhu zakázky ve společnosti MORAVSKOLESZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. V první části budou vysvětleny pojmy a metody týkající se této problematiky. V další části ...