Now showing items 1-3 of 3

 • Možné způsoby financování pořízení dlouhodobého majetku v rámci stavebního podniku 

  Rašková, Tereza
  Práce se zabývá dlouhodobým hmotným majetkem, jeho obnovou a nabízí možnosti financování vybraného obnovovaného majetku. Teoretická část rozebírá hmotný majetek v rámci rozčlenění. Více se poté zaměřuje na dlouhodobý hmotný ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Rašková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení současného marketingového mixu podniku, který prodává potřeby pro zvířata. Návrh vychází z teoretických poznatků a analýzy současné situace podniku, která zahrnuje i průzkum v oblasti ...
 • Tvorba podnikatelského plánu z pohledu založení firmy 

  Rašková, Tereza
  Práce se zabývá definicí, popisem a následnou tvorbou podnikatelského plánu. V teoretické části je popis zaměřen na teoretické poznatky a klíčovou problematiku. Je zde uveden postup zakládání společnosti s ručením omezeným, ...