Now showing items 1-3 of 3

 • Pevnostní návrh příhradové prutové konstrukce 

  Rašovská, Hana
  Bakalářská práce se zabývá pevnostní, napjatostní a deformační analýzou rovinné příhradové konstrukce. Cílem práce je výpočet velikosti osových sil pro dvě uložení soustavy s následným návrhem geometrie průřezu. Uvažována ...
 • Vliv montážní vůle u radiálního kuličkového ložiska na napjatost a deformaci 

  Rašovská, Hana
  Diplomová práce se zabývá určením vlivu velikosti montážní vůle na deformaci a napjatost v radiálním kuličkovém ložisku. Téma diplomové práce bylo zadáno společností ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.. Pro šest různých radiálních ...
 • Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů 

  Rašovská, Hana
  Diplomová práce se zabývá určením vlivu konstrukce podvozku traktoru na jeho užitné vlastnosti. K hodnocení byly použity traktory John Deere řady 8 s kolovým a pásovým podvozkem, vybavené shodným motorem i převodovkou, s ...