Now showing items 1-2 of 2

  • Language for High-Level Description of User Interface Requirements 

    Rašovský, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu vysokoúrovňového jazyka pro popis grafického uživatelského rozhraní. Teoretická část rozebírá současné technologie uživatelských rozhraní zejména pro stanovení požadavků na ...
  • Modulární prostření pro zpracováni senzorických dat 

    Rašovský, Martin
    Předkládáná bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby serverové aplikace pro systém inteligentní domácnosti, kde jejím zaměřením je poskytnout tomuto systému možnost výpočtů nad daty ve formě modulárního ...