Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie pro wellness komplex "Vitality" 

    Raždíková, Kateřina
    Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření marketingové strategie a komunikačního plánu pro úplně nový wellness komplex „Vitality“. O postavení wellnessového centra se stále jedná a proto bylo vhodné vytvořit ucelenou ...