Now showing items 1-1 of 1

  • Manipulátor balíků 

    Raba, Milan
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí manipulátoru, který bude obracet balík s celulosou jedoucí po válečkové trati při výrobě papíru. Obracení balíku je nutné z důvodu rozbalení a kontroly čistoty celulosy. Návrh byl ...