Now showing items 1-2 of 2

  • Interiérové osvětlení 

    Velehradský, Filip
    V závěrečné magisterské práci jsem se zabýval tvaroslovím interiérového osvětlení. Zvolil jsem kolekci stolní lampy, stojací lampy a závěsného lustru. Na základě studia historického vývoje svítidel, které jsem uplatnil ve ...
  • Parametricismus v Čechách 

    Rabl, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    S rozvojem nových digitálních technologií, softwaru a výrobních nástrojů se objevily zcela nové názory na tvorbu a navrhování architektury. Tento různorodý proud nových způsobů uvažování byl poprvé souhrnně pojmenovány ...