Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro mechanické zatěžování vzorků 

    Rachůnek, Radek
    Tato práce si klade za cíl navrhnout a sestrojit zařízení, které bude umožňovat zatěžovat vzorek během ozařování při tomografické zkoušce. První část se věnuje popisu elektromagnetismu a prvků, které jej využívají pro ...