Now showing items 1-1 of 1

  • Studium optických vlastností tenkých vrstev oxidu titaničitého 

    Rackovská, Anna Patrícia
    Bakalárska práca sa zameriava na oboznámenie sa s metódami charakterizácie optických vlastností tenkých vrstiev oxidu titaničitého pripravených materiálovou tlačou na sodnovápentom skle. Ide hlavne o UV-VIS spektroskopiu ...