Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku 

    Raclavský, Lukáš
    Obsahem diplomové práce je statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku. V rámci této analýzy byly stanoveny dominantní rizikové ekonomické a finanční ukazatele pro konkrétní podnik a byl proveden popis vybraných ...