Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Blumenstein, Martin
    Diplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou stránkou analýzy brněnské firmy Cyrrus a.s. V praktické části vymezuje hlavní problém se kterým se firma v posledních letech potýká. Analýza SWOT identifikuje slabé stránky ...
  • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů 

    Nosek, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost. Hlavním kritériem výběru je výše zdanění příjmů u konkrétní formy podnikání, avšak přihlíží se i k dalším faktorům. V práci jsou porovnávány ...