Now showing items 1-20 of 56

 • Akustické vlastnosti vodorovného dopravního značení 

  Drnovský, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá ověřením akustických vlastností vodorovného dopravního značení v reálných podmínkách pojezdy vozidlem. Teoretická část obsahuje základní informace o akustice, o zdrojích hluku z dopravy a o metodách ...
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Blanensko 

  Gabriš, Jakub
  Tato práce analyzuje kritická místa na pozemních komunikacích v oblasti Blanenska. Cílem je navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve vybraných úsecích ...
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Českobudějovicko 

  Perničková, Barbora
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu kritických míst na pozemních komunikacích v Českobudějovickém regionu. Cílem práce je navrhnout organizační a stavebně technická řešení, která mají vliv na bezpečnost provozu ve ...
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Vyškovsko 

  Brtníková, Michaela
  Tato práce analyzuje kritická místa na pozemních komunikacích v oblasti Vyškovska. Cílem je navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve vybraných úsecích ...
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Zlínsko 

  Fojtík, Zdeněk
  V diplomové práci budou důkladně analyzovány konkrétní nehodové úseky na pozemních komunikacích ve Zlínském kraji s důrazem na omezení vzniku dopravních nehod. Podklady pro řešení práce budou získány buď ve spolupráci s ...
 • Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ve vztahu k jejich proměnným a neproměnným parametrům 

  Valentová, Veronika
  Předjížděcí manévr je velmi komplexní děj, který závisí na mnoha parametrech, nejdůležitější s nich jsou výkon vozidla, podélný sklon, rychlost na počátku manévru, reakční doba řidiče, ale také směrové vedení trasy a ...
 • Bezpečnostní inspekce a řešení bodových závad na komunikaci I/43 v úseku Milonice - Krhov 

  Čechová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je řešení bezpečnosti provozu vozidel a technického stavu na komunikaci I/43, zjištění konkrétních nebezpečných úseků, následné zhodnocení a zpracování jednotlivých bodových závad v rámci studie. ...
 • Generel bezbariérových tras ve městě Šlapanice 

  Krutáková, Anna
  Diplomová práce se zabývá vytvořením Generelu bezbariérových tras ve městě Šlapanice. V první teoretické části se pojednává o základních informacích bezbariérového užívání stavby pro osoby s omezeným pohybem a orientací. ...
 • Issues of using Longer Heavier Vehicles on Roads 

  Matuszková, Radka; Heczko, Michal; Čepil, Jiří; Radimský, Michal (IOP Publishing, 2018-04-13)
  Many logistics companies aim to save on freight costs. Recently, not only on Czech roads and on motorways, longer and heavier vehicles that exceed dimensions' limits appeared. For these vehicles, it is necessary to apply ...
 • Measuring Tyre Rolling Noise at the Contact Patch 

  Kozák, Petr; Matuszková, Radka; Radimský, Michal; Kudrna, Jan (IOP Publishing, 2017-07-02)
  The paper describes the development of the measuring device used to measure rolling noise at the tyre/road interface at the Institute of Road Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The ...
 • Návrh obytné zóny v Milevsku 

  Kolářová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny na parcelách na okraji města Milevsko. Na poli byly rozvrženy parcely a navrženy pozemní komunikace a navržena parkovací stání.Byly navrženy tři varianty a jedna z variant je ...
 • Návrh obytné zóny v obci Herálec 

  Mittermayerová, Anita
  Předmětem této bakalářské práce je rozmístění parcel na vymezené ploše a vyřešení dopravní infrastruktury včetně parkovacích a odstavných stání pro výstavbu rodinných domů v obci Herálec - Chaloupky. Pro vymezenou plochu ...
 • Návrh obytné zóny v obci Pustiměř 

  Drnovský, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Pustiměř. Na poli jsou navrženy nové pozemní komunikace, rozvrženy stavební parcely a také vyřešena statická doprava. V rámci práce byly navrženy tři varianty, jedna byla ...
 • Návrh obytné zóny v obci Vendryně 

  Misiarzová, Vendula
  Předmětem této bakalářské práce je variantní řešení obytné zóny. V prvé řadě rozmístění parcel na vymezené ploše a v druhé řadě vyřešení dopravní infrastruktury včetně parkovacích a odstavných stání. Pro vymezenou plochu ...
 • Návrh rekonstrukce ulice Húskova v Brně 

  Přívara, Jakub
  Cílem diplomové práce je zpracování návrhu rekonstrukce ulice Húskova v Brně, která se nachází v městské části Černovice. V rámci rekonstrukce bude vyřešena statická doprava, cyklistická doprava, pohyby pěších. Projekt byl ...
 • Návrh revitalizace ulice Fryčajova v Brně 

  Kolbábek, Jiří
  Tato diplomová práce zpracovává technickou studii s cílem navrhnout rekonstrukci ulice Fryčajova. Je zpracována ve dvou variantách. Ve variantě A je prioritou zajistit co nejvíce parkovacích stání. Oproti tomu varianta B ...
 • Návrh stezky pro cyklisty, bruslaře a pěší kolem řeky Svratky v Bystrci 

  Fischer, Michal
  Bakalářská práce se formou studie zabývá návrhem cyklostezky a stezky pro bruslaře a chodce podél toku řeky Svratky. V současnosti se v daném okolí nachází pouze komunikace pro pěší. V této práci je zpracováno nové řešení, ...
 • Návrh úpravy Horního náměstí v Lysicích 

  Polický, Radek
  Cílem této práce je úprava problematické úrovňové křižovatky ulice Štěchovská, Halasova a Horní náměstí v Lysicích. Dále návrh parkovacích míst před obchodem a přilehlými objekty, úprava stávajících a navržení nových ...
 • Návrh úpravy okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD 

  Vencl, Martin
  Předmětem diplomové práce je úprava stávajícího uspořádání křižovatky, která nevyhovuje současným nárokům dopravy. Úprava se týká dvoupruhové okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD v Hradci Králové. Navržené ...
 • Optimalizace generelu cyklistických tras ve městě Brně 

  Stupavská, Jaroslava
  V sucasnej dobe sa cyklistika dostava do popredia mensich i vacsich miest. Je dolezite klast doraz na jej rozvoj a podporu infrastruktury pri budovani novych ale i jestvujucich cyklistickych trasach. So zvysujucim sa poctom ...