Now showing items 1-2 of 2

  • Šnekový dopravníku cementu 

    Radoš, Pavel
    Tato práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu cementu pro dopravované množství 50 t/hod. Úvodní část popisuje návrh a realizaci daného zařízení. Ve výpočtové části je uveden výpočet hlavních ...
  • Šnekový mísič kontinuální 

    Radoš, Pavel
    Tato práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového mísiče pro mísení jílů, vápna, cementu a elektrárenských popílků s vodou pro dodávané množství 18 t/hod. Úvodní část popisuje problematiku mísení a mísičů při přípravě ...