Now showing items 1-1 of 1

  • ChatBot založený na jazykovém modelování 

    Radvanský, Matěj
    Tato práce řeší využití jazykového modelování v chatbotovi pomocí neuronových sítí. Tento problém je řešen tak, že pomocí zpracování přirozeného jazyka je při vytváření odpovědi na uživatelskou zprávu prvně zpráva analyzována. ...