Now showing items 1-2 of 2

  • Biomechanická studie fixace zlomenin horní končetiny 

    Rafaj, Svatomír
    Tato bakalářská práce se zabývá fixací a biomechanickými aspekty zlomenin horní končetiny. První část pojednává o anatomii, jejíž znalost je pro správnou fixaci zlomenin velice důležitá, popisuje historii vývoje vnitřní ...
  • Rotační sušící a sintrovací pece 

    Rafaj, Svatomír
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou rotačních sušících a sitrovacích pecí. První část práce pojednává o konstrukčním řešení těchto pecí, procesech, které v nich probíhají a o různých možnostech jejích technologických ...