Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce nanášecího systému se zabudovanou frézovací hlavou pro 3D tisk kovových prototypů 

    Rafaja, Hynek
    Bakalářská práce se zabývá koncepčním a konstrukčním řešením nanášecího systému se zabudovanou frézovací hlavou pro 3D tisk kovových prototypů. Obsahuje stručný přehled komerčně vyráběných strojů s podobnou technologií. ...
  • Monitorování procesu FDM tisku 

    Rafaja, Hynek
    Cílem této práce je vývoj monitorovacího systému pro 3D tisk metodou Fused Deposition Modeling, který bude schopný identifikovat chybové stavy vzniklé při tisku. Při řešení byly identifikovány potřebné chybové stavy. Poté ...