Now showing items 1-20 of 116

 • An Adaptive Antenna Array with the Time Multiplexed Signal Processing 

  Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-12)
  An adaptive antenna array with the digital signal processing requires an independent receiver for each antenna element. This fact significantly influences the cost of the system. The presented paper answers the question ...
 • Adaptive Beamforming Using Genetic Algorithms 

  Florens, C.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-09)
  The presented submission describes how genetic algorithms can be applied to the control of adaptive antennas. The proposed optimization method is easily implementable on one hand, but relatively slowly converging and ...
 • Aktivní anténa se zdvojovačem kmitočtu 

  Tomíček, Martin
  Tato práce je zaměřena na analýzu planární antény pracující na dvou kmitočtech s využitím zdvojovače kmitočtu. Je zde popsán návrh antény i její modelování v programu ANSOFT Designer. Je zde kladen požadavek, aby pracovní ...
 • Analysis of Cylindrical Antennas by Moment Methods 

  Raida, Zbyněk; Hudak, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-06)
  Presented submission reviews moment methods for the analysis of cylindrical antennas. By the presented methods, which differ in the way of evaluating singular integrals appearing during the analysis, current distribution ...
 • Analysis of Recurrent Analog Neural Networks 

  Tobes, Z.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-06)
  In this paper, an original rigorous analysis of recurrent analog neural networks, which are built from opamp neurons, is presented. The analysis, which comes from the approximate model of the operational amplifier, reveals ...
 • Analysis of Wire Antennas by Moment Methods 

  Raida, Zbyněk; Hudak, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-06)
  In the presented submission, various moment methods for computing the current distribution and the input impedance of wire antennas are rewieved and compared. The use of various basis and weighting functions is discussed. ...
 • The Antenna Array 

  Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993-04)
  The presented program is devoted to the analysis of general ekvidistant antenna arrays. "The Antenna Array" computes gain, radiation resistance and directivity patterns of antenna systems.
 • Antenna Arrays for Tactical Communication Systems: A Comparative Study 

  Bartyzal, J.; Bostik, T.; Kovacs, P.; Mikulasek, T.; Puskely, J.; Raida, Zbyněk; Slama, L.; Vorek, J.; Wolansky, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  In this paper, we give a comparative study of several planar antenna concepts for reliable long range links in a tactical environment. The antenna elements are studied in terms of their electrical properties (bandwidth, ...
 • Anténa pro UWB komunikaci uvnitř automobilu 

  Špůrek, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh bezdrátové UWB sítě uvnitř automobilu. Práce je rozčleněna do pěti etap. V první etapě se práce zaměřuje na návrh vhodných antén a napájecích struktur. V druhé etapě je simulována ...
 • Antény pro bezdrátové sítě pracující v blízkosti lidského těla 

  Hebelka, Vladimír
  Disertační práce je zaměřena na vytvoření návrhu antény operující v blízkosti lidského těla. Kritické parametry zahrnují impedanční přizpůsobení, polarizační vlastnosti a vyzařovací charakteristiky. Základní výzkum je ...
 • Automated Modeling of Microwave Structures by Enhanced Neural Networks 

  Smid, P.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  The paper describes the methodology of the automated creation of neural models of microwave structures. During the creation process, artificial neural networks are trained using the combination of the particle swarm ...
 • Bezdrátový sběr diagnostických dat z automobilu podporujících OBD-II 

  Fadrný, Jaroslav
  Prostudujte protokol OBD-II a seznamte se s koncepcí existujících zařízení, která tento protokol využívají k bezdrátovému přenosu dat diagnostiky automobilu. Různé koncepce vzájemně porovnejte a navrhněte vlastní koncepci ...
 • Broadband Analysis of Microwave Structures by Enhanced Finite-Element Methods 

  Motl, M.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  The paper deals with the broadband modeling of microwave structures by finite-element methods. The attention is turned to original enhancements of accuracy, efficiency and stability of finite-element codes. The partial ...
 • Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies 

  Raida, Zbyněk; Kolka, Zdeněk; Marsalek, R.; Petrzela, J.; Prokes, A.; Sebesta, J.; Gotthans, T.; Hrubos, Z.; Kincl, Z.; Klozar, L.; Povalac, A.; Sotner, R.; Kadlec, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  The paper describes a multi-disciplinary design of modern communication systems. The design starts with the analysis of a system in order to define requirements on its individual components. The design exploits proper ...
 • Comparison of Adaptive Antenna Arrays Controlled by Gradient Algorithms 

  Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994-09)
  The paper presents the Simple Kalman filter (SKF) that has been designed for the control of digital adaptive antenna arrays. The SKF has been applied to the pilot signal system and the steering vector one. The above systems ...
 • Comparison of CAD Formulas, Method of Moments and Experiments for Rectangular Microstrip Antennas 

  Schejbal, V.; Raida, Zbyněk; Novacek, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-04)
  Calculations of several cases for rectangular microstrip patch antennas using more accurate cavity model have been compared with the conventional cavity calculations, expressions generated by curve fitting to full wave ...
 • Comparison of Pilot Symbol Embedded Channel Estimation Algorithms 

  Kadlec, P.; Kejik, P.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  In the paper, algorithms of the pilot symbol embedded channel estimation are compared. Attention is turned to the Least Square (LS) channel estimation and the Sliding Correlator (SC) algorithm. Both algorithms are implemented ...
 • Comparison of Planar Fractal Filters on Defected Ground Substrate 

  Kufa, M.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  The paper discusses approaches to the reduction of dimensions of planar filters (microstrip ones and coplanar ones). Filter dimensions are reduced by applying the fractal theory to the geometry of a filter, and by the ...
 • Critical Comparison of Multi-objective Optimization Methods: Genetic Algorithms versus Swarm Intelligence 

  Sedenka, V.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The paper deals with efficiency comparison of two global evolutionary optimization methods implemented in MATLAB. Attention is turned to an elitist Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) and a novel multi-objective ...
 • Design of a Compact Wideband Antenna Array for Microwave Imaging Applications 

  Puskely, J.; Mikulasek, T.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-12)
  In the paper, wideband antenna arrays aimed at microwave imaging applications and SAR applications operating at Ka band were designed. The antenna array feeding network is realized by a low-loss SIW technology. Moreover, ...