Now showing items 1-20 of 153

 • An Adaptive Antenna Array with the Time Multiplexed Signal Processing 

  Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-12)
  An adaptive antenna array with the digital signal processing requires an independent receiver for each antenna element. This fact significantly influences the cost of the system. The presented paper answers the question ...
 • Adaptive Beamforming Using Genetic Algorithms 

  Florens, C.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-09)
  The presented submission describes how genetic algorithms can be applied to the control of adaptive antennas. The proposed optimization method is easily implementable on one hand, but relatively slowly converging and ...
 • Aktivní anténa se zdvojovačem kmitočtu 

  Tomíček, Martin
  Tato práce je zaměřena na analýzu planární antény pracující na dvou kmitočtech s využitím zdvojovače kmitočtu. Je zde popsán návrh antény i její modelování v programu ANSOFT Designer. Je zde kladen požadavek, aby pracovní ...
 • Analysis of Cylindrical Antennas by Moment Methods 

  Raida, Zbyněk; Hudak, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-06)
  Presented submission reviews moment methods for the analysis of cylindrical antennas. By the presented methods, which differ in the way of evaluating singular integrals appearing during the analysis, current distribution ...
 • Analysis of Recurrent Analog Neural Networks 

  Tobes, Z.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-06)
  In this paper, an original rigorous analysis of recurrent analog neural networks, which are built from opamp neurons, is presented. The analysis, which comes from the approximate model of the operational amplifier, reveals ...
 • Analysis of Wire Antennas by Moment Methods 

  Raida, Zbyněk; Hudak, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-06)
  In the presented submission, various moment methods for computing the current distribution and the input impedance of wire antennas are rewieved and compared. The use of various basis and weighting functions is discussed. ...
 • Analýza trojrozměrných objektů metodou konečných prvků v časové oblasti 

  Syrový, Jiří
  Tato práce je zaměřena na analýzu trojrozměrných objektů pomocí metody konečných prvků v časové oblasti. Je provedena analýza kovového rezonátoru vlnovodného typu, vyplněného vzduchem pomocí vektorové aproximace. Výsledky ...
 • The Antenna Array 

  Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993-04)
  The presented program is devoted to the analysis of general ekvidistant antenna arrays. "The Antenna Array" computes gain, radiation resistance and directivity patterns of antenna systems.
 • Antenna Arrays for Tactical Communication Systems: A Comparative Study 

  Bartyzal, J.; Bostik, T.; Kovacs, P.; Mikulasek, T.; Puskely, J.; Raida, Zbyněk; Slama, L.; Vorek, J.; Wolansky, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  In this paper, we give a comparative study of several planar antenna concepts for reliable long range links in a tactical environment. The antenna elements are studied in terms of their electrical properties (bandwidth, ...
 • Anténa pro UWB komunikaci uvnitř automobilu 

  Špůrek, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh bezdrátové UWB sítě uvnitř automobilu. Práce je rozčleněna do pěti etap. V první etapě se práce zaměřuje na návrh vhodných antén a napájecích struktur. V druhé etapě je simulována ...
 • Anténní řada pro určování pozice letadel 

  Zelenka, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout anténní řadu pro systém určování pozice letadel na letišti. Systém využívá frekvence 1030 MHz a 1090 MHz. Anténu bude rovněž používat směroměrný systém DME/TACAN, který pracuje v pásmu 1025 ...
 • Anténní řady se syntetizovanou kmitočtovou závislostí zisku 

  Všetula, Petr
  V disertační práci popisuji metodu syntézy dipólové anténní řady s definovanou schopností prostorové a spektrální filtrace. Díky prostorové filtraci se směr hlavního laloku a hodnota zisku mění v celém pracovním pásmu jen ...
 • Antény pro bezdrátové sítě pracující v blízkosti lidského těla 

  Hebelka, Vladimír
  Disertační práce je zaměřena na vytvoření návrhu antény operující v blízkosti lidského těla. Kritické parametry zahrnují impedanční přizpůsobení, polarizační vlastnosti a vyzařovací charakteristiky. Základní výzkum je ...
 • Antény pro oblasti (sub)milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Disertační práce se zabývá návrhem a optimalizací kruhově polarizované anténa pro oblast terahertzových kmitočtů. V práci se věnuji zjednodušené teorii terahertzového zdroje a návrhu vhodné antény pro tento zdroj. Návrh ...
 • Antény pro pásmo milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Tato práce popisuje návrh a experimentální ověření tří typů širokopásmových antén, motýlkové antény, Vivaldiho antény a spirálové antény. Sledovanými parametry jsou šířka pásma, vstupní impedance, zisk a směrová charakteristika. ...
 • Automated Modeling of Microwave Structures by Enhanced Neural Networks 

  Smid, P.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  The paper describes the methodology of the automated creation of neural models of microwave structures. During the creation process, artificial neural networks are trained using the combination of the particle swarm ...
 • Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu 

  Cupal, Miroslav
  Tato práce se zaměřuje na návrh antén pro bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu v blízkosti kmitočtu 8 GHz. Bezdrátovým přenosem energie se v minulém století zabývala řada vědců, kteří se soustředili na přenos velkých ...
 • Bezdrátový sběr diagnostických dat z automobilu podporujících OBD-II 

  Fadrný, Jaroslav
  Prostudujte protokol OBD-II a seznamte se s koncepcí existujících zařízení, která tento protokol využívají k bezdrátovému přenosu dat diagnostiky automobilu. Různé koncepce vzájemně porovnejte a navrhněte vlastní koncepci ...
 • Bikónická dipólová anténa s kruhovou polarizací 

  Urbaník, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými poznatky a návrhem bikónické antény pracující v kmitočtovém rozsahu 4 až 8 GHz. V rámci práce jsou také popsány způsoby impedančního přizpůsobení a vybrané typy polarizátorů ...
 • Broadband Analysis of Microwave Structures by Enhanced Finite-Element Methods 

  Motl, M.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  The paper deals with the broadband modeling of microwave structures by finite-element methods. The attention is turned to original enhancements of accuracy, efficiency and stability of finite-element codes. The partial ...