Now showing items 1-2 of 2

  • Rozšíření implementace FTP v knihovně libcurl 

    Raiskup, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením implementace protokolu FTP v multiprotokolové knihovně libcurl. Toto rozšíření se týká možnosti stahování sady souborů z FTP, které jsou dány vzorkem obsahujícím zástupné znaky ...
  • Vylepšení analýzy živých proměnných pomocí points-to analýzy 

    Raiskup, Pavel
    Jazyky, jako je C, hojně využívají práce s ukazateli. Implemetace dynamických datových struktur vázaných ukazateli a operací nad nimi však není jednoduchá - významně zvyšuje rizika zanášení chyb do zdrojových kódů. Jedna ...