Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování protokolů pro management na úrovni L2 

    Rajca, Tomáš
    Tato práce se zabývá modelováním a simulací protokolů pro správu sítě na linkové vrstvě v nástroji OMNeT++. Jedná se o protokoly CDP, LLDP a ODR směrování. V první polovině jsou tyto protokoly popsány a v druhé polovině ...
  • Uživatelské rozhraní s využitím mobilního zařízení a kamery 

    Rajca, Tomáš
    Práce popisuje vývoj uživatelského rozhraní využívajícího kameru. Pomocí mrknutí pravého nebo levého oka umožňuje emulovat dvě klávesy. Pro zpracování videa využívá knihovnu OpenCV. Uživatelské prostředí je vytvořené pomocí ...