Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce malé CNC frézky 

    Rajdl, Filip
    Bakaláská práce se zabývá konstrukčním návrhem veteníku, vetena a vedením v ose Z malé CNC frézky. Nejprve je popsán současný stav a produkce malých CNC frézovacích stroj. Dále obsahuje systémový rozbor dané problematiky. ...
  • Virtuální zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje 

    Rajdl, Filip
    Diplomová práce pojednává o virtuálním zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje. Nejprve se zabývá současným stavem poznání se systematickým rozborem virtuálního zprovoznění. 3D model je vytvořen fyzikálními vlastnostmi, ...