Now showing items 1-20 of 148

 • Algoritmy doplňování chybějících dat v audiosignálech 

  Kolbábková, Anežka
  Tato práce se zabývá doplňováním chybějících dat do audio signálů a algoritmy řešícími problém založenými na řídké reprezentaci audio signálu. Práce se zaměřuje na některé algoritmy, které řeší doplňování chybějících dat ...
 • Algoritmy přepočtů gamutů ve správě barev 

  Svoboda, Jan
  Práce se věnuje barvám - jejich reprezentaci v digitálních zařízeních, co nejvěrnějšímu zachování barev na rozdílných zařízeních a jakými postupy toho může být dosaženo. V první části práce stručně shrnuje poznatky o barvě ...
 • Algoritmy segmentované waveletové transformace obrazů 

  Kořínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá waveletovou transformací signálu se zaměřením na obrazové signály. První část je věnována základním metodám zpracování signálu. Přes Fourierovu transformaci se dostává k základům waveletové ...
 • Algoritmy ve správě barev 

  Stecík, Július
  Práca stručne pojednáva o problematike farebného vnemu a javoch s ním spojených. Ďalej popisuje farebné modely a ich matematické definície používané správou farieb. Stručne analyzuje dôležité prvky ICC profilu. V druhej ...
 • Alternativní JPEG kodér/dekodér 

  Jirák, Jakub
  Kodek JPEG je v současné době nejrozšířenější obrázkový formát. Tato práce se zabývá navrhnutím a implementací alternativního JPEG kodeku využívajícího proximální algoritmy v kombinaci se zafixováním bodů z původního obrazu ...
 • Analýza časově proměnného spektra klavírů 

  Smělý, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na problematiku analýzy časově proměnného spektra klavírů. Počátek práce pojednává o postupném vývoji klavíru se zaměřením na zvukovou barvu a konstrukci a podrobně rozebírá jednotlivé jeho části a ...
 • Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování obrazů 

  Mangová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá řídkou reprezentací obrazů, stručně uvádí tuto problematiku a popisuje základní algoritmy pro hledání řídkých reprezentací. Poté jsou tyto metody empiricky ověřeny na simulovaných i reálných ...
 • Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování zvukových signálů 

  Kolbábková, Anežka
  Práce je zaměřena na řídké reprezentace v oblasti audio signálů. Zahrnuje obecný teoretický úvod do základní problematiky řídkých reprezentací a simulaci teorie na vygenerovaných tónech "klavíru" v programu Matlab. Teorii ...
 • Aplikace metod učení slovníku pro Audio Inpainting 

  Ozdobinski, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá metodami učení slovníku pro doplňování chybějících úseků ve zvukovém signálu. Jsou zde teoreticky rozebrány a prakticky využity algoritmy K-SVD a INK-SVD k učení slovníku. Tyto slovníky jsou ...
 • Aplikace nedourčených soustav lineárních rovnic ve zpracování obrazu 

  Pazderský, Tomáš
  Práce se zaměřuje na vytvoření GUI v programu MATLAB pro demonstraci aplikace odšumění, zaostření a dokreslení na zpracování obrazu za pomocí řídkých řešení. Nejprve je popsána obecně metoda řídkého řešení, pokračuje popis ...
 • Aplikace pro podporu výuky barevných modelů 

  Khaladzinski, Kiryl
  Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. ...
 • Aplikace pro podporu výuky barevných modelů 

  Khaladzinski, Kiryl
  Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. ...
 • Aplikace řídkých reprezentací dat 

  Navrátilová, Barbora
  Cílem této práce je přiblížení problematiky řídké reprezentace dat a ukázka praktických aplikací v oblasti zpracování řídkého signálu. K řešení bylo použito metod z oblasti konvexní optimalizace. Byla řešena úloha odstranění ...
 • Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage 

  Novotný, Radek
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých ...
 • Approximal operator with application to audio inpainting 

  Mokrý, Ondřej; Rajmic, Pavel (Elsevier, 2020-09-09)
  In their recent evaluation of time-frequency representations and structured sparsity approaches to audio inpainting, Lieb and Stark (2018) have used a particular mapping as a proximal operator. This operator serves as the ...
 • Automatický bubeník pomocí technologií XML, MIDI a Pure Data 

  Konczi, Róbert
  Tento dokument sa zaoberá s XSLT transformáciou MusicXML dokumentov pre hudobné účely, konkrétne vytvorenie automatického bubeníka pre aplikácie v XML a PureData. V tejto práci sú vysvetlené dva rôzne XSLT transformácie. ...
 • Automatizované generování brožury s programem konference pomocí XML 

  Kusy, Filip
  V roku 2016 sa bude v Brne konať konferencia DAFx. Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie konferencie, automatizovaných doprovodných materiálov ako sú brožúra, program a zborník. Hlavným cielom je zistiť dostupné ...
 • Automatizované generování sborníku konference pomocí XML 

  Repka, Branislav
  Tento dokument sa zaoberá vytváraním materiálov pomocou XML a XSL pre konferencie. Konkrétne, automatické generovanie zborníka konferencie vo formáte PDF a HTML stránky a vizitiek pre usporiadanie konferencie. V tejto práci ...
 • Compressive sampling a simulace one-pixel camera 

  Hrbáček, Radek
  V klasickém pojetí zpracování číslicových signálů je základním pilířem Nyquistův teorém, podle něhož je možné spojitý signál rekonstruovat z jeho vzorků tehdy, pokud byl vzorkován s frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je ...
 • Detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči 

  Struhař, Michal
  Práce se zabývá problematikou detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči. Jedním z cílů této práce je výběr vhodných parametrizací. Jedná se o krátkodobou energii, funkci středního počtu průchodu signálu nulou, lineární ...