Now showing items 1-3 of 3

 • Person Following by Spot Light Using Camera 

  Rajnoch, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes design of person tracking system connected to spot light fixture. System is able to track actor or narrator walking on stage in theatre. System is designed to be easy to use and configure. Several ...
 • Řízení kamerového slideru 

  Rajnoch, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací digitálního ovladače krokového motoru, který umožňuje pohyb kamery na kamerovém slideru. Základními prvky jsou mikroprocesor ATmega16 a driver krokového motoru Toshiba ...
 • Sledování osoby pódiovým osvětlením s využitím kamery 

  Rajnoch, David
  Diplomová práce se věnuje navržení a sestrojení systému pro detekci osoby v obraze a její sledování světelnym kuželem. Teoretická část popisuje metody detekce a sledování, v praktické části je vybrán vhodny hardware a na ...