Now showing items 1-4 of 4

 • Aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel 

  Kolitschová, Petra; Kerbic, Jaroslav; Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Příspěvek se zabývá problematikou identifikace vozidla, zejména rozmanitými identifikačními štítky (homologačními, datovými, typovými, štítky výbav, sekundárními identifikačními štítky), jejich historií a zabezpečením ...
 • Forenzní aspekty technologie a umístění VIN motorových vozidel 

  Kolitschová, Petra; Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Vehicle Identification Number (VIN) je jednoznačný, celosvětově unikátní identifikátor vozidla. Příspěvek popisuje zásady jeho umístění na vozidle, způsob jeho vyhotovení (výroby) a v neposlední řadě i ochrany před negativními ...
 • Projekt eCALL z pohledu informatiky a soudního inženýRství 

  Rak, Roman; Zrubák, Róbert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Již v blízké budoucnosti váš nový vůz bude vybaven elektronickým bezpečnostním systémem, který v případě nehody sám zavolá záchranné složky. I když budete v bezvědomí, systém udá polohu vozidla ať jste kdekoliv a záchrana ...
 • Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství 

  Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Pro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsou definovány základní termíny jako je jev, událost, děj, stav, situace. K dalším významným pojmům patří pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha ...