Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální záznamník pro sportovní aktivity 

    Raninec, Michal
    Predložená práca sa zaoberá návrhom multifunkčného zariadenia slúžiaceho ako digitálny záznamník pre športové aktivity. Základným zameraním práce je preskúmanie problematiky v teoretickej rovine, skonštruovanie zariadenia ...
  • Systém inteligentního osvětlení pro domácí automatizaci 

    Raninec, Michal
    Predložená práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému inteligentného osvetlenia pre domácu automatizáciu. Po výbere vhodného spôsobu realizácie systému nasleduje výber vhodných komponentov, návrh elektrických zapojení ...