Now showing items 1-10 of 10

 • Čerpadla pro podporu a náhradu srdce 

  Machara, Radek
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou čerpadel pro podporu a náhradu srdce. Zejména pak přehledem typů těchto čerpadel, jejich porovnáním technických, ekonomických a hemolyzačních parametrů. Nechybí ani historický ...
 • Čerpadla umělé ledviny 

  Březina, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou čerpadel umělé ledviny a to výhradně čerpadel mimotělního krevního oběhu. Porovnává dostupné technické, ekonomické a hemolyzační parametry různých výrobců čerpadel v současné době. ...
 • Diagonální ponorné vodní čerpadlo s hydrostatickým pohonem 

  Para, Marcel
  Bakalárska práca rieši problém ponorného, diagonálneho čerpadla s hydrostatickým pohonom. Popisuje základné princípy hydrauliky a hryrdaulických prvkov. V bakalárskej práci sa zisťuje možnosť zapojenia hydrostatického ...
 • Experimentální stanovení vlivu orientace polyetylénového acetabula na vývoj plastických deformací v počáteční fázi opotřebení 

  Zeman, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na počáteční fázi opotřebení celkové náhrady kyčelního kloubu s polyethylenovým acetabulem. V této fázi dochází k přizpůsobování artikulačních povrchů náhrady a k nezanedbatelným plastickým ...
 • Konstrukce montážního stolu pro uložení tiskařského štočku na pouzdro podle mikrobodu 

  Navrátil, Václav
  Cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce montážního stolu pro umístění tiskařského štočku na pouzdro podle mikrobodu na nově vyvíjenou montážní stolici od firmy Soma Engineering. První část práce obsahuje profil ...
 • Konstrukce testeru pneumatických obvodů 

  Buš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením testeru pneumatických obvodů. V první části bakalářské práce jsou uvedeny stručné informace o soutěži Aventics Pneumobil Competition a závodních vozidlech týmu VUT. Dále ...
 • Měření tření v lidských kloubech 

  Šnejdar, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá tribologií reálných kloubů. Cílem práce je objasnění vlivu vybraných provozních podmínek na vývoj součinitele smykového tření. Jedná se zejména o rychlost, zatížení a rehydrataci. Experimentální ...
 • Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum 

  Smíšek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh optimalizačního řešení hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum. Hlavními body práce jsou zhodnocení současného stavu, návrh optimalizačního řešení, konstrukční výpočty, ...
 • VOLUMETRIC WEAR ANALYSIS OF HIP JOINT IMPLANTS BY OPTICAL METHODS 

  Ranuša, Matúš
  Predložená dizertačná práca sa zaoberá analýzou opotrebenia totálnych bedrových endoprotéz za použitia optických metód. V práci bol predstavený nový prístup hodnotenia objemového úbytku materiálu pomocou 3D optického ...
 • Zařízení pro simulaci rekuperace energie vozidel 

  Ranuša, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom experimentálneho stendu pre simuláciu a rekuperáciu energie v úžitkových vozidlách. Začiatok práce popisuje spôsob zapojenia, princíp priebehu experimentu uskutočneného na ...