Now showing items 1-20 of 29

 • Aktivní tlumič výfuku spalovacího motoru. 

  Hurt, Libor
  Předmětem této práce jsou aktivní tlumiče výfuku spalovacího motoru. Práce je zaměřena na popis funkce takových to tlumičů a na jednotlivá technická provedení včetně systémů, velice se blížících těm aktivním. Dále práce ...
 • Elektronická jednotka pro sběr dat jizdni dynamiky vozidla 

  Machač, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu a konstrukce elektronické jednotky pro sběr dat jízdní dynamiky vozidla. Zabývá se však nejen návrhem, ale i testováním a srovnáním s podobnými jednotkami běžně ...
 • Implementace "Start&Stop" systému do osobního vozidla se vznětovým motorem 

  Fajkus, Martin
  Tato práce pojednává o implementaci „Start&Stop“ systému u osobních vozidel se vznětovými motory. Vytváří přehled úprav a změn nutných k zařazení systému, dále posuzuje vliv systému na jízdu vozidla, jak z hlediska komfortu ...
 • Koncepční návrh malého šestikolového užitkového vozidla. 

  Horák, Šimon
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem malého užitkového vozidla se třemi nápravami. Cílem je navržení vhodného typu rámu spolu s konstrukcí všech náprav a řízení, provedení hnacího ústrojí, brzdového zařízení ...
 • Koncepční návrh malého tříkolového užitkového vozidla 

  Ambrož, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem tříkolového užitkového vozidla s užitečným zatížením 300 kg. V úvodu je uveden stručný přehled několika vozidel podobné hmotnostní kategorie. Vlastnímu návrhu předchází ...
 • Koncepční návrh malého užitkového vozidla 

  Hemerka, Lukáš
  Cílem této práce je vytvořit koncepční návrh malého užitkového čtyřkolového vozidla. Při návrhu se zaměříme na všechny důležité konstrukční celky vozidla a zvolíme vhodnou variantu řešení jejich celkového uspořádání. Dále ...
 • Lokalizace hlavních zdrojů hluku spalovacího motoru s využitím akustické emise 

  Rasch, František
  Disertační práce se zabývá problematikou bezdemontážní diagnostiky spalovacích motorů, které jsou již prokazatelně zatíženy mechanickou vadou. Text popisuje základní princip diagnostiky založený na sledování hluku motoru ...
 • Měření polohy těžiště vozidla 

  Štěpánek, Tomáš
  Diplomová práce je věnována problematice měření polohy těžiště. Na začátku práce je vytvořen stručný přehled metod, sloužící k měření momentů setrvačnosti a měření polohy těžiště vozidla. Na základě metody vážení v šikmé ...
 • Měření teploty brzdového kotouče za jízdy vozidla 

  Mužák, Jaroslav
  Zpracováváme úvodní studii problematiky snímání teploty brzdového kotouče jedoucího vozidla. Je nutné vybrat nejvhodnější snímač teploty, sestrojit celý měřící řetězec, vyřešit uchycení snímače na vozidle. Po provedení ...
 • Měření teploty pneumatik za jízdy vozidla s využitím infračer. pyrometrů OS100 

  Morávek, David
  Bc. David Morávek Měření teploty pneumatik za jízdy vozidla s využitím infračervených pyrometrů OS100 DP, UADI, 2008, str. 70, obr. 41 V diplomové práci je zpracována problematika snímání teplot a tlaku pneumatiky automobilu ...
 • Moderní trendy v přeplňování spalovacích motorů 

  Bazala, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přeplňování. Jsou zde rozebrány různé druhy přeplňování a vybrané moderní přeplňované motory. V jedné z kapitol lze také nalézt porovnání moderního přeplňovaného motoru s motorem ...
 • Možnosti úpravy osobního vozidla pro řízení osobou tělesně postiženou 

  Buryšek, Adam
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech úprav osobního vozidla pro řízení osobou tělesně postiženou. Představuje souhrn úprav základních ovládacích prvků vozidla (např. plyn, brzda, spojka, …) a také úprav vozidla pro ...
 • Návrh hlavy válce typu triflux pro zážehový motor 

  Provazníková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá podstatou a možnostmi dnešní počítačové dynamiky tekutin neboli CFD. Dále se věnuje návrhu sacích kanálů hlavy válce typu triflux, a to na základě hlavy válce Škoda 1,2 HTP převedené do ...
 • Návrh jednoválcového zážehového motoru 

  Číž, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce experimentálního jednoválcového zážehového motoru určeného pro výzkumné účely. Cílem práce je návrh konstrukce klikové skříně. Práce obsahuje rešerši konstrukci zážehových motorů. ...
 • Návrh vzduchem chlazeného Wankelova motoru 

  Šeda, Petr
  Diplomová práce se zabývá výpočtem a konstrukcí vzduchem chlazeného Wankelova motoru a jednoduchým namáháním jeho hlavních částí.
 • Návrh zavěšení náprav experimentálního vozidla skupiny B 

  Šamaj, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá kinematikou zavěšením náprav závodních vozů skupiny B. Zpracovává přehled používaných zavěšení náprav závodních automobilů z 80. let minulého století a porovnává kinematické veličiny se ...
 • Pohon 4x4 u osobních vozidel. 

  Hrádek, Zbyněk
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše popisující jednotlivé koncepce pohonu všech kol u osobních automobilů. Zvláště se pak zaměřuje na konstrukci, princip činnosti a vhodnost použití jednotlivých koncepcí. Počátek ...
 • Pohony ventilového rozvodu ozubenými koly 

  Drdla, Adam
  Cílem této bakalářské práce je získat všeobecný přehled o tomto způsobu pohonu ventilových rozvodů.Úvod se zabývá druhy ozubených kol a jejich použitím ve spalovacích motorech. Vlastní text práce se skládá ze tří částí. V ...
 • Rám sportovní čtyřkolky. 

  Prášek, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření uceleného přehledu sportovně užitkových vozidel (čtyřkolek). V úvodu je použito, pro vytvoření této rešerše, základní kritérium, a to rozdělení podle použití. V další části ...
 • Rekuperace kinetické energie motorových vozidel 

  Hajer, Václav
  Práce pojednává o možnostech rekuperace kinetické energie u motorových vozidel. Je zde rozdělení jednotlivých systémů a popsána jejich funkce. V druhé části práce jsou uvedeny příklady aplikace systémů v různých oblastech ...