Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza akusticko-vibračních parametrů kolejového roštu 

    Ratislavová, Eva
    Předmětem diplomové práce je experimentální analýza akustických a vibračních parametrů kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y a jejich srovnání s konstrukcemi s příčnými betonovými pražci. Měření proběhla in situ ve ...