Now showing items 1-20 of 23

 • Čtyřdobý motor pro malou mechanizaci 

  Kuchař, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem čtyřdobého zážehového motoru. Jsou v ní uvedeny základní návrhové výpočty klikového mechanismu a rozvodového ústrojí OHV. Dále se zabývá pevnostním výpočtem pístu motoru a analýzou napjatosti ...
 • Čtyřdobý motor pro malý motocykl 

  Břečka, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním řešení čtyřdobého motoru pro malý motocykl pro zadané parametry. Je zde popsáno konstrukční řešení jednotlivých dílů, rozbor kinematiky klikového mechanismu, návrhové výpočty ...
 • Dvoudobý motor pro malou mechanizaci 

  Böhm, Milan
  Tato diplomová práce obsahuje postup konstrukčního návrhu dvoudobého motoru pro malou mechanizaci, s použitím moderních nástrojů konstruování s počítačovou podporou. V první části je uvedeno krátké shrnutí současných typů ...
 • Dvoudobý motor pro malý motocykl 

  Hlaváč, Štěpán
  Tato diplomová práce obsahuje konstrukční návrh dvoudobého motoru pro malý motocykl. V první části byla provedena rešerše těchto motorů. Byli stanoveny hlavní rozměry motoru a výpočet sil působících v klikovém mechanismu. ...
 • Hnací ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Parchański, Martin
  Cílem bakalářské práce je spočítat pro zadaný čtyřválcový benzínový motor geometrické, termodynamické a provozní parametry a následně vypočtené hodnoty porovnat se skutečným motorem a zhodnotit výsledky. Provést výpočet ...
 • Hnací ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Mačuga, Martin
  Dle daného vrtání válce, zdvihu a ideálního indikátorového diagramu budeme zjišťovat maximální tlak ve válci a dále navrhovat rozměry pístní skupiny ( pístu a pístního čepu) a také ojnice. Pak budeme provádět pevnostní ...
 • Hnací ústrojí řadového pětiválcového zážehového motoru 

  Hájek, Daniel
  Cíl bakalářské práce je, pro zadané geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky řadového pětiválcového zážehového motoru, provést výpočet termodynamického cyklu, navrhnout základní rozměry pístní ...
 • Hnací ústrojí řadového pětiválcového zážehového motoru 

  Smetana, Roman
  V úvodu práce je uvedeno základní rozdělení zážehových motorů a fáze činnosti zážehových motorů. Vlastní práce obsahuje výpočet termodynamického cyklu a výpočet maximálního tlaku ve válci, navrhnutí základních rozměrů ...
 • Hnací ústrojí řadového šestiválcového vznětového motoru 

  Barvík, Rostislav
  Pro návrh motoru je důležitý indikátorový diagram z něhož se určí maximální tlak ve válci. Pomocí tohoto tlaku a doporučených hodnot, vyplývajících ze zadaných parametrů (vrtání, zdvih…) se navrhnou základní rozměry pístní ...
 • Hnací ústrojí zkušebního jednoválcového zážehového motoru 

  Číp, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je, pro zadané geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky zkušebního jednoválcového zážehového motoru, provést výpočet termodynamického cyklu, navrhnout základní rozměry pístní ...
 • Klikové ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Marek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je pro dané základní geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky řadového čtyřválcového zážehového motoru provést výpočet termodynamického cyklu, navrhnout základní rozměry ...
 • Klikové ústrojí řadového tříválcového vznětového motoru 

  Cetkovský, Martin
  Cíl, kterého má být v bakalářské práci dosaženo, je pro dané základní geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky řadového tříválcového vznětového motoru, provést výpočet termodynamického cyklu, ...
 • Optimalizace uložení vyvažovacích hřídelů motoru Zetor 4V UŘ III 

  Zemčík, Tomáš
  Cílem této práce je provést kontrolu současného vyvážení vznětového motoru Zetor UŘ III s typovým označením 1505 o výkonu 90kW a zejména návrh kluzných ložisek, jež by mohly nahradit stávající jehličková ložiska typu HK ...
 • Paliva získávaná z biomasy. 

  Poskočil, Milan
  Bakalářská práce se zabývá studii současného stavu využití paliv získávaných z biomasy pro pohonné jednotky vozidel a jejich další perspektivou. Cílem práce je zpracovaní přehledu motorových paliv získávaných z biomasy, ...
 • Současný stav a vývoj v konstrukci motorů pro nákladní automobily 

  Holbík, Ondřej
  Tato práce uvádí přehled konstrukčních řešení, výkonových parametrů a vývojových tendencí v oblasti motorů pro nákladní automobily. V první části práce je pojednáno o vznětovém motoru a jeho částech. Následují tabulkově ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci hybridních pohonů pro osobní automobily 

  Štěnička, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o současném stavu a vývojových tendencích hybridních pohonů osobních automobilů. Obsahuje stručný historický přehled hybridních automobilů, jejich rozdělení, hlavní součásti a přehled současně ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů malých motocyklů. 

  Peňáz, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje součastný stav konstrukčních řešení motorů malých motocyklů. Porevnává také výkonové a ekonomické parametry u těchto motorů. Práce pomocí grafů a tabulek znázorňuje sledované parametry. Tyto ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů motocyklů. 

  Suk, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled konstrukčních řešení, výkonových a ekonomických parametrů motorů. Shrnutí současného stavu bude provedeno tabulkovou a grafickou formou. Na závěr budou uvedeny hlavní vývojové ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro malou mechanizaci 

  Kresta, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a přehledem současného stavu a vývoje motorů určených pro malou mechanizaci značky Honda. Dále se v práci nahlíží na základní technické parametry, provozní odlišnosti a různé druhy ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro osobní automobily 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem a vývojovými tendencemi v konstrukci motorů pro osobní automobily. Bude tady ukázán poměr u různých rozdělení motorů, závislosti výkonových parametrů, množství emisí CO2, ...