Now showing items 1-20 of 88

 • Age related discrimination in the context of corporate social responsibility and company performance. The case of the Czech Republic 

  Musilová, Helena; Režňáková, Mária (Elsevier, 2014-10-30)
  At least 30 % of European population will be formed by people of age 65 and above. At the moment it is more than 7 % in the Czech Republic. To sustain their quality of life it is necessary for them to stay in employment ...
 • Bankruptcy Prediction Models: Can the prediction power of the models be improved by using dynamic indicators? 

  Režňáková, Mária; Karas, Michal (Elsevier, 2014-09-16)
  The present approach to developing bankruptcy prediction models uses financial ratios related to the time of one year before bankruptcy. Some authors try to improve the prediction accuracy of the models by using averaged ...
 • Controlling stavební firmy 

  Malá, Eva
  Předmětem diplomové práce je přispět k řešení současných problémů v oblasti controllingu ve stavební firmě. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu pro konkrétní podnik. Diplomová práce analyzuje ...
 • Controlling v projektové společnosti 

  Mifek, Jiří
  Diplomová práce je zaměřená na controlling společnosti Kovoprojekta Brno a.s. První část se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků týkajících se metod controllingu. Ve druhé části jsou popsány metody a způsoby controllingu ...
 • Could the Coefficients Re-Estimation Solve the Industry or Time Specific Issues? 

  Karas, Michal; Režňáková, Mária (IARAS, 2017-08-24)
  The aim of this paper is to examine discrimination performance of three bankruptcy prediction models in environments and periods different from the ones utilized by deriving the models. We compared selected models’ accuracy ...
 • Distribuční vlastnosti finančních ukazatelů: případ českých konkurzních údajů 

  Karas, Michal; Režňáková, Mária (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: The purpose of this paper is to analyse the distributional properties of financial data, suitable for building a bankruptcy forecast model, in the sense of normality deviation and the existence ...
 • The Effects of a Change in the Environment on Business Valuation Using the Income Capitalization Approach 

  Režňáková, Mária; Karas, Michal (Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2012-12-16)
  Determining the company value in the conditions of unstable development is a very difficult, almost sophisticated activity. Experience of authors confirms high sensitivity of the resulting company value in relation to ...
 • Efficiency of Mergers of Mechanical Engineering Companies in the Czech Republic 

  Režňáková, Mária; Pěta, Jan (De Gruyter, 2016-12-17)
  This paper presents the research results in the field of the efficiency of mergers and acquisitions in the mechanical engineering industry of the Czech Republic. The aim of this paper is to determine whether mergers taking ...
 • Eliminace kurzového rizika pro exportně orientovaný podnik 

  Pěček, Jan
  Práce se zaměřuje na eliminování kurzového rizika a možné způsoby jeho zajištění s ohledem na aktuální situaci v České republice a šířící se ekonomické krizi v roce 2009. Je v ní obsažen přehled možných finančních derivátů ...
 • Evaluace finanční podpory podnikání 

  Gregor, Štěpán
  Cílem práce je analýza finanční podpory podnikání malých a středních podniků se zaměřením na Společný regionální operační program, jako nositele regionální podpory, financovaného ze zdrojů Evropské unie a následný výčet ...
 • Financování developerského projektu 

  Moučková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou posouzení vhodnosti financování developerských projektů, konkrétně bytové výstavby. Obsahuje také návrh doporučeného financování pro projekt Atriové vily Císařka – II. etapa společnosti ...
 • Financování investičního projektu města Česká Třebová 

  Kašpar, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout nejvýhodnější financování investičního záměru, který bude realizován Městem Česká Třebová. Zkoumaným projektem je výstavba parcel pro rodinné domy v okrajové oblasti České Třebové. ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Tomalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Slovácké strojírny a.s. Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2007-2011 pomocí analýzy účetních výkazů a na základě výsledků provedené finanční ...
 • Finanční controlling vybraného podniku 

  Mastný, Josef
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční controlling, jehož nejvýznamnější úlohou je zajištění platební schopnosti podniku. V první části jsou popsána teoretická východiska controllingu jako celku. Druhá část blíže specifikuje ...
 • Finanční dopady rizik ve stavebnictví a jejich řízení 

  Štěpánková, Vladěna
  Disertační práce se zaměřuje na finanční dopady rizik ve stavebnictví, protože je to jeden ze způsobů, jak lze riziko vyjádřit a také sledovat, což umožňuje jejich efektivní řízení. Na základě teoretických východisek a ...
 • Finanční plánování malé firmy 

  Papoušková, Anna
  Diplomová práce obsahuje teorii k finančnímu plánování zaměřenou na principy a metody finančního plánování, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování a kontrolu plánu. Praktická část obsahuje sestavený dlouhodobý finanční ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Nábělek, Marek
  Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti plánované investiční akce v podobě nákupu laserového řezacího stroje ve středně velkém podniku působícím ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Páleníková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku MR STEEL GROUP, s.r.o., na základě analýz účetních výkazů za sledované období 2012 – 2016. Ke zjištění ekonomické výkonnosti podniku jsem si vybrala ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Juřenová, Vendula
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. V první části popisuje teoretická východiska práce, která se týkají hodnocení výkonnosti podniku. Druhá část práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Moučková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření developerské společnosti Akro Real a.s., jejichž hlavní činností je development malých a středních projektů v oblasti bytové a komerční výstavby. Obsahuje také návrh ...