Now showing items 1-20 of 121

 • Age related discrimination in the context of corporate social responsibility and company performance. The case of the Czech Republic 

  Musilová, Helena; Režňáková, Mária (Elsevier, 2014-10-30)
  At least 30 % of European population will be formed by people of age 65 and above. At the moment it is more than 7 % in the Czech Republic. To sustain their quality of life it is necessary for them to stay in employment ...
 • Bankruptcy Prediction Models: Can the prediction power of the models be improved by using dynamic indicators? 

  Režňáková, Mária; Karas, Michal (Elsevier, 2014-09-16)
  The present approach to developing bankruptcy prediction models uses financial ratios related to the time of one year before bankruptcy. Some authors try to improve the prediction accuracy of the models by using averaged ...
 • Cash pooling jako nástroj efektivního řízení hotovosti podniku 

  Polák, David
  Disertační práce se zaměřuje na řízení hotovosti, respektive na nejčastěji užívané struktury cash poolingu v prostředí Evropského trhu. Této problematice nebývá věnována taková pozornost, jakou by si zajisté zasloužila. ...
 • Controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. 

  Šimčíková, Daniela
  Diplomová práce se zaměřuje na controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. Zabývá se analýzou controllingových činností podniku a popisuje používané controllingové nástroje. Na základě analýzy uvádí slabá místa a obsahuje ...
 • Controlling v podniku EUROTEC 

  Valášek, Jakub
  Diplomová práce zhodnocuje stav systému controllingu ve společnosti Eurotec, k.s. Na základě analýzy navrhuje další vývoj systému controllingu spolu s návrhy na zavedení controllingových reportů a systému plánování.
 • Controlling v projektové společnosti 

  Mifek, Jiří
  Diplomová práce je zaměřená na controlling společnosti Kovoprojekta Brno a.s. První část se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků týkajících se metod controllingu. Ve druhé části jsou popsány metody a způsoby controllingu ...
 • Could the Coefficients Re-Estimation Solve the Industry or Time Specific Issues? 

  Karas, Michal; Režňáková, Mária (IARAS, 2017-08-24)
  The aim of this paper is to examine discrimination performance of three bankruptcy prediction models in environments and periods different from the ones utilized by deriving the models. We compared selected models’ accuracy ...
 • Determinanty kapitálové struktury: Empirické poznatky z Višegrádských zemí 

  Svoboda, Petr
  Problematika výběru kapitálové struktury byla a stále je často diskutována akademickou obcí již přes půl století a stále ještě nebylo dosaženo jednoznačného souladu, která teorie kapitálu a jaké determinanty ovlivňují ...
 • Distribuční vlastnosti finančních ukazatelů: případ českých konkurzních údajů 

  Karas, Michal; Režňáková, Mária (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: The purpose of this paper is to analyse the distributional properties of financial data, suitable for building a bankruptcy forecast model, in the sense of normality deviation and the existence ...
 • The Effects of a Change in the Environment on Business Valuation Using the Income Capitalization Approach 

  Režňáková, Mária; Karas, Michal (Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2012-12-16)
  Determining the company value in the conditions of unstable development is a very difficult, almost sophisticated activity. Experience of authors confirms high sensitivity of the resulting company value in relation to ...
 • Efficiency of Mergers of Mechanical Engineering Companies in the Czech Republic 

  Režňáková, Mária; Pěta, Jan (De Gruyter, 2016-12-17)
  This paper presents the research results in the field of the efficiency of mergers and acquisitions in the mechanical engineering industry of the Czech Republic. The aim of this paper is to determine whether mergers taking ...
 • Eliminace kurzového rizika pro exportně orientovaný podnik 

  Pěček, Jan
  Práce se zaměřuje na eliminování kurzového rizika a možné způsoby jeho zajištění s ohledem na aktuální situaci v České republice a šířící se ekonomické krizi v roce 2009. Je v ní obsažen přehled možných finančních derivátů ...
 • The factors driving the synergy value in mergers of mechanical engineering companies in the Czech Republic 

  Režňáková, Mária; Pěta, Jan (Centre of Sociological Research, 2018-09-04)
  Research into factors that influence the outcome of mergers and acquisitions conducted over a few past decades focused on two areas, one being the forecasting of the volume of expected investments, the other investigating ...
 • Financování developerského projektu 

  Moučková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou posouzení vhodnosti financování developerských projektů, konkrétně bytové výstavby. Obsahuje také návrh doporučeného financování pro projekt Atriové vily Císařka – II. etapa společnosti ...
 • Financování developerského projektu 

  Rovenská, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí práce jsou také návrhy financování plánovaného investičního projektu Pod Novosady I – 2. etapa společnosti Archstav development a.s.
 • Financování investičního projektu města Česká Třebová 

  Kašpar, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout nejvýhodnější financování investičního záměru, který bude realizován Městem Česká Třebová. Zkoumaným projektem je výstavba parcel pro rodinné domy v okrajové oblasti České Třebové. ...
 • Financování projektu veřejného zájmu prostřednictvím Public Private Partnership 

  Rovenská, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možností financování konkrétního projektu veřejného zájmu s akcentem na financování formou Public Private Partnership (PPP). Stěžejní část teoretických poznatků tvoří právě informace ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Dodek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na financování projektu neziskové organizace. V práci jsou zmíněny jednotlivé návrhy možnosti financování a jejich zhodnocení. Jednou z těchto možností je také čerpání dotace z fondů Evropské ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Tomalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Slovácké strojírny a.s. Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2007-2011 pomocí analýzy účetních výkazů a na základě výsledků provedené finanční ...
 • Finanční controlling vybraného podniku 

  Mastný, Josef
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční controlling, jehož nejvýznamnější úlohou je zajištění platební schopnosti podniku. V první části jsou popsána teoretická východiska controllingu jako celku. Druhá část blíže specifikuje ...