Now showing items 1-8 of 8

 • The effect of synovial fluid composition, speed and load on frictional behaviour of articular cartilage 

  Furmann, Denis; Nečas, David; Rebenda, David; Čípek, Pavel; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2020-03-15)
  Articular cartilage ensures smooth motion of natural synovial joints operating at very low friction. However, number of patients suffering from joint diseases, usually associated with cartilage degradation, continuously ...
 • Experimentální studium součinitele tření kloubní chrupavky 

  Praus, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá výzkumem součinitele tření kloubní chrupavky. Po úvodu do biotribologie je v práci popsán princip měření na zařízení Mini-Traction Machine a jeho stručný popis. Dále následuje návrh přípravy a ...
 • Konstrukce lisu na papírové brikety 

  Kočař, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem lisu využívajícího papirový odpad na výrobu papírových, popřípadě papír-pilinových briket. V první části práce rozebírá možnosti zpracování odpadu, současné stroje na výrobu ...
 • Konstrukce simulátoru oka a kontaktní čočky 

  Špaček, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem simulátoru pro výzkum kontaktu oka a kontaktní čočky. Výsledkem je konstrukční řešení modulu tribometru v konfiguraci pin-on-ring, který umožňuje přímé pozorování kontaktu. V rámci ...
 • Mazání náhrad kyčelního kloubu 

  Rebenda, David
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem mazání náhrad kyčelního kloubu. S využitím simulátoru kyčelního kloubu, pracujícího na principu kyvadla, byl posouzen vliv složení synoviální kapaliny a vliv materiálu ...
 • Návrh mechanismu pro zajištění pronace a supinace protézy horní končetiny 

  Rebenda, David
  Cílem této práce je návrh mechanismu pro zajištění pronace a supinace protézy horní končetiny a jeho následná realizace v podobě funkčního vzorku. Práce ve své teoretické části shrnuje základní typy amputací předloktí horní ...
 • Visualization of Lubrication Film in Model of Synovial Joint 

  Čípek, Pavel; Rebenda, David; Nečas, David; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2019-09-27)
  Synovial joint is one of the most important parts for human movement system and the right function of it is necessary. When the synovial joint is damaged by illnesses, destroyed natural joint is exchanged for artificial ...
 • Vytvoření modelu převodové skříně pomocí 3D tisku 

  Kopecký, Marek
  V této práci je představen návrh převodové skříně pro dvoustupňovou převodovku s čelním soukolím kuchyňského robotu. Pevnostní výpočet je řešený iteračně pomocí MKP analýzy. Práce obsahuje rešerši z oblasti převodových ...