Now showing items 1-7 of 7

 • Experimentální reaktory pro spalování biomasy a komunálního odpadu 

  Bialožyt, Michal
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži v oblasti experimentálních reaktorů pro výzkum spalovacího procesu. Především se zaměřením na reaktory s pevným roštem pro alternativní paliva, jako je biomasa a komunální ...
 • Proudové zdroje a aktivní zátěž v bipolární technologii 

  Janík, Pavel
  Proudové zdroje s bipolárními tranzistory a jejich použití jako aktivní zátěže u zesilovačů.
 • Studie nakládání s kosmickým odpadem 

  Baumann, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na popis okolností vedoucích ke vzniku kosmického odpadu. Popisuje jeho základní charakteristiky. Uvádí aktuální počet odpadu v kosmickém prostoru a vyhodnocuje další nárůst počtu objektů v ...
 • Technologie pro přípravu a spalování biomasy 

  Venhoda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti přípravy a spalování biomasy. V 1. části této práce jsou popsány technologie pro přípravu biomasy zahrnující sklizeň a prostředky pro úpravu před spalováním. 2. část ...
 • Využití biomasy v České republice 

  Malínský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá obnovitelným zdrojem energie, konkrétně biomasou, a jejím využitím v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je teoretická zabývající se formou rešerše obecnou ...
 • Využití biomasy v České republice 

  Havlů, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití biomasy v ČR. Úvodní část obsahuje zdroje, typy a vlastnosti biomasy. Hlavní částí práce je případová studie zabývající se zařízením využívajícím biomasu ...
 • Využívání biomasy k energetickým účelům 

  Malínský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obnovitelným zdrojem energie, konkrétně biomasou, a jejím využitím v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je teoretická zabývající se formou rešerše obecnou ...