Now showing items 1-4 of 4

 • Metody hodnocení účinku polutantů na fotografie 

  Brablc, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem ozónu na barevné fotografie zhotovené inkoustovým tiskem. V práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustů a negativní faktory působící na kvalitu výtisků. ...
 • Příprava a charakterizace koloidů hyaluronanu s micelárními agregáty pro nanomedicínské aplikace. 

  Pilgrová, Tereza
  Dizertační práce je zaměřena na studium přípravy a charakterizaci koloidních systémů vznikajících na základě interakcí hyaluronanu s micelárními agregáty. Teoretická část práce se věnuje nosičovým systémům, popisu použitých ...
 • Studium světlostálosti barevných fotografií 

  Štěpánková, Eva
  Práce podává přehled o dostupných a využívaných metodách, normách a předpisech pro testovaní a hodnocení světlostálosti barevných fotografií a tisků. Bylo provedeno porovnání jednotlivých platných norem a návrhů na hodnocení. ...
 • Zvýšení světlostálosti fotografií lakováním a laminováním 

  Komárková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá studiem současných způsobů hodnocení světlostálosti jak klasických, tak digitálně tištěných fotografií a podává přehled experimentálních metod užívaných pro sledování barevných změn. Především ...