Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti 

    Rehbergerová, Alice
    Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zaměstnanců a fluktuace ve výrobní sféře. Teoretická práce obsahuje literární rešerži daných témat, která jsou nezbytná pro vypracování praktické části diplomové práce. ...