Now showing items 1-1 of 1

  • Kriminalita na internetu 

    Reichmannová, Sandra
    Tato práce se pokouší zmapovat problém internetové kriminality ve světě a v České republice. Popisuje jednotlivé druhy kriminality, které lze provádět přes internet a pomocí počítačů. Cílem práce je seznámení s touto ...