Now showing items 1-2 of 2

  • Teorie řízení robotického hada s chybějícími kolečky 

    Reichmanová, Barbora
    Tato práce se zabývá matematickým popisem tříčlánkového robota. Práce se věnuje případům, kdy mechanismu chybí kolečka na prostředním či posledním článku, nebo případu s kolečky pouze na prostředním článku. Nejprve jsou ...
  • Užití modelů diskrétních dat 

    Reichmanová, Barbora
    Při analýze dat růstu rostlin v řádku dané délky bychom měli uvažovat jak pravděpodobnost, že semínko zdárně vyroste, tak i náhodný počet semínek, které byly zasety. Proto se v celé práci věnujeme analýze náhodných sum, ...