Now showing items 1-1 of 1

  • Systém řízení zásob 

    Reif, Luděk
    Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou a implementací systémů řízení zásob. Teoretická část obsahuje jednotlivé systémy, a to jak systémy deterministické, tak stochastické. Pro implementaci je využito několika ...