Now showing items 1-2 of 2

  • Pořizovací a provozní náklady (efektivnost) různých typů vedení VN 

    Veselý, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic různých typů vedení vysokého napětí z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. V práci je popsána problematika regulovaného prostředí v oblasti elektroenergetiky, ...
  • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

    Reiter, Martin
    První kapitoly se věnují všeobecně poruchám vedení, jejich jednoduché charakteristice a popisu jejich vzniku a případných nebezpečí. Následující kapitoly se podrobněji zaobírají zkratem, průběhem zkratových proudů a ...