Now showing items 1-5 of 5

 • Elektronizace procesů a dokumentů ve společnosti Skanska a.s. 

  Reiter, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systém. V práci jsou uvedeny klady a zápory současného používání ...
 • Green Desk pro stálé provozovny 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce pojednává o analýze současného stavu správy a řízení stálých provozoven z pohledu Útvaru ochrany životního prostředí společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systémy a ...
 • Low energy detached house 

  Reiter, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je vypracování dokumentace projektu novostavby nízkoenergetického rodinného domu v Olomouci. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepená stavba obsahující jednu bytovou jednotku pro ...
 • Low-energy block of apartments 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace čtyřpodlažního nízkoenergetického bytového domu s plochou střechou ve stupni pro realizaci stavby. Jedná se o nepodsklepenou stavbu s hromadnou garáží v prvním ...
 • Webový systém pro skladovou evidenci 

  Češka, Petr
  Cílem diplomové práce je zhodnotit a vylepšit aktuální řešení informačního systému organizace Klub Salesiánského hnutí mládeže v Prostějově tak, aby splňoval náročnější požadavky na rychlou online komunikaci a vytvořil tak ...