Now showing items 1-1 of 1

  • Záběh povrchů strojních součástí 

    Rejent, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá vlivem změny topografie na průběh záběhu součásti. Cílem bylo vyhodnotit časovou změnu součinitele tření během záběhu pěti ocelových kuliček s různým opracováním povrchu. Experiment byl ...