Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště automobilu 

    Rektořík, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pomocí kterého bude možné měřit výškovou polohu těžiště automobilu. V první části diplomové práce jsou popsány jednotlivé metody měření, na jejichž principu ...
  • Systémy pro zlepšení bezpečnosti jízdy 

    Rektořík, Jiří
    Bakalářská práce je zaměřena na popis a měření charakteristických veličin, které ovlivňují jízdní komfort, a podílí se tím pádem na bezpečnosti při jízdě. Zabývá se nejen veličinami, ale také komfortem v kabině řidiče a ...