Now showing items 1-2 of 2

  • Účel designu u ručního nářadí 

    Remeš, David
    Diplomová práce se zabývá vlivem designu na ruční nářadí. V první teoretické části práce jsou rozebírány jednotlivé ruční operace prováděné při strojové výrobě. Další část je zaměřena na jednotlivé aspekty vlivu designu u ...
  • Výroba reálné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu 

    Remeš, David
    Bakalářská práce se zabývá výrobou skutečné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu. V práci je popsána charakteristika technologie vytavitelného modelu, následně konstrukce 3D součásti, výroba silikonové formy, ...