Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika ochrany památek ve vztazích mezi účastníky obnovy 

    Remo, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
    Změny společnosti vrcholí a s nimi i diskuse o poslání a postavení památkové péče. Jelikož se ani sama památková péče nedokázala po své téměř dvousetleté existenci shodnout na svém „statutu“, jen těžko se bude hledat směr, ...