Now showing items 1-3 of 3

 • Jízdní dynamika traktoru 

  Renza, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdní dynamiky traktorů v závislosti na jejich hmotnosti a stáří. V úvodní části se práce zabývá stručnou historií vývoje a teoreticky definuje základní koncepci rozboru traktoru. ...
 • Návrh směsi typu asfaltový beton a stanovení odolnosti proti účinkům vody 

  Renza, Jaroslav
  Tato bakalářská práce popisuje a zkouší asfaltové směsi typu asfaltový beton podle návrhu národní přílohy revidované normy ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton. V návaznosti na návrhy směsi byla porovnána její odolnost proti ...
 • Využití tenkých obrusných vrstev s vysoce polymerem modifikovaným asfaltem 

  Renza, Jaroslav
  Diplomová práce se v úvodu zabývá technologií provádění a použití asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy (BBTM) s využitím asfaltového pojiva vysoce polymerem modifikovaného (tzv. HiMA). Dále jsou zde popsány vybrané a ...