Now showing items 1-1 of 1

  • Financování bydlení v ČR a na Slovensku 

    Sečányová, Alexandra
    Diplomová práca sa zameriava na možnosti financovania vlastného bývania na Slovensku a v Českej republike. Definuje legislatívu a potrebné teoretické pojmy na financovanie bývania prostredníctvom stavebného sporenia, ...