Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické vyhodnocování termovizních snímků fotovoltaických panelů 

    Repko, Ilia
    Tato práce se zabývá automatickým vyhodnocováním termovizních snímků fotovoltaických panelů. V teoretické části jsou popsány hlavní principy činnosti solárních článků a metody detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu, ...
  • Matematicko-fyzikální analýza klimatické komory 

    Repko, Ilia
    Tato diplomová práce se zabývá matematicko-fyzikální analýzou klimatické komory. V teoretické části práce je popsána problematika klimatických komor, softwarové nástroje SolidWorks a ANSYS Fluent, základní rovnice popisující ...