Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modelování dynamiky letu 

    Resl, Ondřej
    Práce se zabývá matematickými modely popisujícími dynamiku letu rakety. Pojednává hlavně o problému hladkého přistání za různých podmínek, ale je zde také rozebrán model pro maximální dolet rakety. Vybrané modely jsou ...
  • Vliv vrstvy oxidů na chlazení ocelových povrchů 

    Resl, Ondřej
    Tato práce se zabývá vlivem vrstvy oxidů na sprchové chlazení ocelových povrchů. V rámci práce jsou vytvořeny ocelové vzorky s vrstvou oxidů a je charakterizována tloušťka, poréznost a drsnost této vrstvy. Pro různé režimy ...