Now showing items 1-4 of 4

 • Modelling of Pulse Propagation in Nonlinear Photonic Structures 

  Sterkhova, Anna
  V současnosti jsme svědky stále zvyšujících se nároku na rychlost přenosu a zpracování signálu a kapacitu pamet’ových zařízení. Proto se pozornost výzkumných pracovníku zaměřuje k plně optickým zařízením, která by mohla ...
 • Plazmonické biosenzory založené na zvýšené optické transmisi 

  Dršata, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rigorózními simulacemi plazmonických biosenzorů založených na jevu zvýšené optické transmise. První část je věnována popisu fyzikálních jevů a poznatků, které tvoří základ pro studium vlastností ...
 • Simulace rozptylu světla na buňkách 

  Vengh, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá rozptylom elektromagnetického žiarenia na biologickej bunke použitím metódy konečných diferencií v časovej oblasti (FDTD), Bornovej aproximácie a Rytovovej aproximácie. Metóda FDTD dáva presné ...
 • Využití metody FDTD k modelování zobrazování v biofotonice 

  Říha, René
  Diplomová práce se zabývá ověřením praktické využitelnosti metody FDTD pro simulaci zobrazování v koherencí řízeném holografickém mikroskopu. Byly podrobně prozkoumány různé možnosti určení matice rozptylu a vybrán optimální ...