Now showing items 1-10 of 10

 • Destruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Kopecký, Lukáš
  Bakalářská práce provedená formou literární rešerše, pojednává o destruktivních kontrolách svarových spojů. Pomocí literární studie dané problematiky jsou v bakalářské práci uvedeny současné metody zabývající se destruktivním ...
 • Dvouválcový zážehový motor pro osobní automobil 

  Richter, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh hnacího ústrojí čtyřdobého dvouválcového zážehového motoru podle zadaných parametrů. Práce se věnuje vyvážení navrhovaného klikového hřídele pomocí různých variant hřídelí a vyvažovací ...
 • Monitorování parametrů prostředí 

  Richter, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje dostupné možnosti, metody a prostředky pro monitorování parametrů prostředí. Zaměřuje se na parametry prostředí, které mohou negativně ovlivnit přesnost výsledků technických měření. Praktická ...
 • Ohýbání trubek 

  Richter, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem technologie ohýbání trubek kruhových průřezů. V první části jsou rozepsány vzorce pro výpočet procesů odehrávajících se v materiálu polotovaru a vzorce pro upřesnění ...
 • Plánování cesty robotu pomocí algoritmů AO* 

  Richter, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje metody plánování cesty robota v neurčitém prostředí pomocí metod typu AO*. Praktická část práce se zaměřuje na implementaci vybraných metod AO*. Pro provedení experimentů bylo vytvořeno simulační ...
 • Rekonstrukce historického vozidla 

  Richter, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout postup rekonstrukce historického vozidla a dokumentovat jednotlivé etapy.
 • Svařitelnost ocelí pro výrobu rámů jízdních kol 

  Grim, Robert
  Tato práce je zaměřena na ocelové materiály používané pro výrobu rámů jízdních kol. Slitiny jsou zde rozebrány nejen z hlediska svých mechanických vlastností, ale také svařitelnosti. Ocelové materiály jsou rozděleny do tří ...
 • Svařování rámu jízdního kola z titanové slitiny 

  Richter, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá svařováním rámu jízdního kola z titanové slitiny. První část je zaměřena na samotné jízdní kolo. Jsou zde rozebrány typy kol, materiály, ze kterých se rámy vyrábí a vliv některých rozměrů ...
 • Svařování rotorových materiálů 

  Richter, Tomáš
  Diplomová práce s názvem Svařování rotorových materiálů řeší hodnocení parametrů svařování pomocí numerické simulace v programu SYSWELD a Visual - WELD. Základní žárupevný materiál 23 CrMoNiWV 8-8 je svařován elektrickým ...
 • Technologie svařování svazkem elektronů 

  Skalka, Jan
  Bakalářská práce je věnována rozboru technologie svařování elektronovým paprskem. Jedná se o nekonvenční metodu svařování, vyznačující se vysokou kvalitou svaru a úzkou tepelně ovlivněnou oblastí svařovaných dílů. Své ...