Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Richter, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybrané společnosti v letech 2014–2017. V první části práce jsou teoreticky zpracovány metody finanční analýzy, které jsou poté ve druhé části práce aplikovány na vybranou společnost. ...
 • Moderní metody detekce QRS komplexů 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o EKG signálu a metodách jeho zpracování. Také popisuje způsob jeho snímání a podrobně jej rozebírá. Dále srovnává různé přístupy k detekci QRS komplexů. Jedna z podkapitol popisuje používané testovací ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v rozměřování signálů EKG 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o snímání EKG signálu a metodách jeho zpracování. Srovnává různé přístupy detekce QRS komplexu a popisuje některé z testovacích databází. Tato práce zpracovává realizaci detektoru QRS komplexu, založeného ...