Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řešení důchodového zabezpečení v České republice 

    Holásková, Romana
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku důchodového zabezpečení v České republice. Teoretická část vymezuje základní údaje vztahující se k důchodovému systému jako celku a informace nezbytné k porovnání důchodů v ...